Keel:
Eesti
Loomise aasta:
2014
Vanusevahemik:
17-19 a
Statistika:
vaadatud 4042 korda
kasutatud 3763 korda
lemmikuks märkimisi 0
kollektsiooni lisamisi 0

Litsents:

Täpsusta otsingut
! kuni !
 Sobib õpilasele iseseisvaks tööks
 Kvaliteedimärgid

Matemaatika rakendused, reaalsete protsesside uurimine


Õppematerjali tüüp: kursus
Autor: Eesti Teadusagentuur, Õppekomplekti autoriteks on Ants Aasma ja Ako Sauga Tallinna Tehnikaülikooli rahanduse ja majandusteooria instituudist, Kirsti Kislenko Tallinna Ülikooli matemaatika ja loodusteaduste instituudist ning Riina Timmermann Gustav Adolfi Gümnaasiumist.
Avaldaja: Katrin Saart
18. Jaanuar 2014

Õppekomplekt on koostatud gümnaasiumi laia matemaatika ainekava 14. kursuse „Matemaatika rakendused, reaalsete protsesside uurimine“ õpetamiseks. Õppekomplekt sisaldab materjale 35 auditoorse tunni läbimiseks, nendest 18 tundi arvutiklassis. Kursuse "Matemaatika rakendused, reaalsete protsesside uurimine" õppekomplekt sisaldab üldosa, õpikut ja õpilaste töölehti. Lisaks on võimalus luua endale e-kursus Moodle keskkonnas, kus on olemas ka õpetajamaterjalid ja lisamaterjalid.

E-kursus on kättesaadav Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) Moodle’i e-õppe keskkonnas https://moodle.hitsa.ee/course/index.php?categoryid=511?categoryid=511

 
Kursusel käsitletakse üheksat teemat: 1. Mis on mudel? 2. Õpime tõlkima: mudeli verbaalne ja matemaatiline kuju. 3. Konstantne muutumine ja lineaarsed mudelid. 4. Kuidas leida parimat sirget? 5. Tõus ja langus: paraboolsed mudelid. 6. Kas maailmas jätkub ressursse? Eksponentsiaalne ja logistiline kasv. 7. Võta või jäta. 8. Muusika, matemaatika ja siinus. 9. Agendid mudelis. Õppekomplekti kuuluvad õpik, töölehed, lahendusi ja metoodilisi soovitusi sisaldav õpetajaraamat, interaktiivsed demod, testid õpikeskkonnas Moodle, ekraanivideod ja muud elektroonsed lisamaterjalid. Õppekomplekti toetab e-kursus õpikeskkonnas Moodle. Enamik demosid on Wolfram CDF formaadis, kasutusel on ka Adobe Flash ja Java. Iga teema juures on tunnid, mis viiakse läbi arvutiklassis, kokku 18 tundi. Nendeks tundideks on koostatud põhjalikud töölehed ja ekraanivideod, mis annavad juhtnööre simulatsioonide kasutamiseks. Vajalikud on algteadmised programmidest GeoGebra, Wiris ja tabel¬arvutusest (MS Excel või vabavara LibreOffice). Kursusel on suur rõhk asetatud eluliste ülesannete lahendamisele. Ülesanded on mõeldud nii auditoorseks kui ka koduseks lahendamiseks, kasutada tuleb nii paberit-pliiatsit ja kalkulaatorit kui ka arvutit. Mitmete teemade läbimiseks soovitatakse kasutada aktiivõppe meetodeid (paaristöö või rühmatöö, avastamine, suhtlemine ja koostöö, enda ja teiste töö hindamine jne). Õppematerjalid on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata litsentsiga. Õppekomplekti koostamist rahastas ESF ja TEAME programm Eesti Teadusagentuuri ETAG vahendusel.

    Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

    Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

    Haridustehnoloogia, Matemaatika

    Harno logo