Keel:
Eesti
Loomise aasta:
2009
Vanusevahemik:
12-14 a
Statistika:
vaadatud 3218 korda
kasutatud 1663 korda
lemmikuks märkimisi korda
kollektsiooni lisamisi 0

Litsents:

Täpsusta otsingut
! kuni !
 Sobib õpilasele iseseisvaks tööks
 Kvaliteedimärgid

e - õppematerjal 6. klassile "Suhtlemisvahendid ja - oskused"


Õppematerjali tüüp: kodulehekülg
Autor: Tiia Salm
Avaldaja: Tiia Salm
10. Detsember 2009

e-õppematerjal teemal "Suhtlemisvahendid ja - oskused" pakub erinevaid lisavõimalusi inimeseõpetuse tundide mitmekesistamiseks erinevaid IKT vahendeid kasutades.
 
Eesmärgiks on IKT vahendite kasutamine inimeseõpetuse tundides teema "Suhtlemisvahendid ja -oskused" tutvustamisel ja kinnistamisel, tähelepanu juhtimine konkreetsetele suhtlemisvahenditele ja - oskustele ning võimalustele, kuidas oma suhtlemisviise muuta. Lisaks inimeseõpetuse tundides kasutatavatele rollimängudele, arutlustele, selgitustele, rühma- ja paaristöödele pakub veebilehekülg meetoditena veel enesekontrolli võimalust, mõistekaartide loomist, enda testimist, mõistete kinnistamist, teema kordamist esitluse abil. Veebilehekülg annab hea võimaluse õpilasel kasutada materjali ka iseseisvalt kodus. Veebipõhised sõnaraamatud on abiks erinevate verbaalse suhtlemise harjutuste täitmisel töövihikus. Veebilehekülg sisaldab: 1. esitlusmaterjali teema sissejuhatuseks 2. veebipõhist sõnastikku 3. veebipõhiseid vahendeid koos kasutusjuhendiga märksõnakaardi või märksõnapilve koostamiseks 4. veebipõhiseid sõnaraamatuid (slängisõnaraamat, sünonüümisõnaraamat, murdesõnastik) 5. veebipõhist teksti translaatorit (Eesti PEIBE translaator) 6. interaktiivseid harjutusi verbaalse suhtlemise teemal 7. kuulamisülesannet koos enesekontrolli testiga 8. küsimustikku "Kui hea kuulaja sa oled?" 9. interaktiivseid enesekontrolli harjutusi mõistete kohta 10. lehekülje loomisel kasutatud IKT vahendite tutvustust 11. kasutatud allikate loetelu

    Inimeseõpetus

    Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

    Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

    Harno logo