Keel:
Eesti
Loomise aasta:
2011
Vanusevahemik:
7-9 a
Statistika:
vaadatud 3397 korda
kasutatud 2043 korda
lemmikuks märkimisi korda
kollektsiooni lisamisi 1

Litsents:

Täpsusta otsingut
! kuni !
 Sobib õpilasele iseseisvaks tööks
 Kvaliteedimärgid

Täishäälikud


Õppematerjali tüüp: esitlus
Autor: Diana Nõlvak, Pille Martsik
Avaldaja: Diana Nõlvak
22. Aprill 2012

Interaktiivne õppematerjal (Power Point esitlus) keeleteema "Täishäälikud" käsitlemiseks kuni neljateistkümne õppetunni ulatuses.
 
Esitlus on loodud programmiga Power Point 2003. Õppematerjal on koostatud põhimõttel: teema (sh häälestusülesanne või -ülesanded), reegel (jätan meelde) ja harjutav osa (harjutusvara). Esitluse õppematerjali on soovitatav jaotada erinevate õppetundide, aga ka I kooliastmes erinevate klasside vahel vastavalt õpilaste tasemele ja teema käsitlusele. Töös esineb animatsioone. Sellest tulenevalt soovitus õpetajale: eelnevalt peab tutvuma materjali esitlusversiooniga. Teine soovitus puudutab esitluse 2.-6. slaidi. Siinjuures võiks õpetaja mõelda (muinas)loo Häälikumaa tutvustamiseks. Ühtlasi ilmestab, teisalt aga ka täiendab see loodud slaide. Häälikumaast tervikpildi tekkimiseks on koostatud lisaks täishäälikutele slaidid kaashäälikute kohta (ja vastupidi). Neid võib kasutada ühe õppetunni jooksul või eraldi. Teemade „Täishäälikud“, „Suluta kaashäälikud“ ja „Sulghäälikud“ käsitlemisel on õpetajal võimalus kasutada heli. Antud õppematerjali READ ONLY parool on dipi.

    Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

    Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

    Eesti keel (emakeel), Eesti keel (võõrkeel), Kirjandus

    Algõpetus, Kodundus, Käsitöö