Keel:
Eesti
Loomise aasta:
2016
Vanusevahemik:
7-8 a
Statistika:
vaadatud 1820 korda
kasutatud 914 korda
lemmikuks märkimisi 0
kollektsiooni lisamisi 0

Litsents:

Täpsusta otsingut
! kuni !
 Sobib õpilasele iseseisvaks tööks
 Kvaliteedimärgid

Eesti keele lugemik-tööraamat 2. klassile. I osa, II osa, III osa ja IV osa.


Õppematerjali tüüp: muu
Autor: Kaja Pastarus
Avaldaja: Hene Binsol
03. Märts 2015

Lugemik-tööraamat vastab põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud õppele. Raamatu väljaandmist on toetanud Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik programmi „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine“ kaudu.
Võtmesõnad:
 
Lugemik-tööraamat sisaldab lugemistekste, küsimusi-korraldusi loetu mõistmisoskuse arendamiseks ning mitmesuguseid õpiülesandeid. Küsimused-korraldused on mõeldud suuliseks esitamiseks. Küsimused on sõnastatud eri viisil: a) küsisõna on lause lõpus; b) küsisõna on lause algul. Korralduste lõpus ning õpiülesannete kõrval on metoodilised viited õpetajale – märge nurksulgudes või tingmärk. Kõik tekstidele järgnevad lugemis- ja jutustamisülesanded pole kohustuslikud. Nende hulgast saab õpetaja teha oma valiku ning reguleerida sel viisil õppetöö raskusastet.

    Erivajaduslik

    Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

    Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

    Eesti keel (emakeel), Eesti keel (võõrkeel), Kirjandus

    Harno logo