Keel:
Eesti
Loomise aasta:
2017
Vanusevahemik:
10-19 a
Statistika:
vaadatud 1034 korda
kasutatud 482 korda
lemmikuks märkimisi 0
kollektsiooni lisamisi 0

Litsents:

Täpsusta otsingut
! kuni !
 Sobib õpilasele iseseisvaks tööks
 Kvaliteedimärgid

Kunst ja elektroonika - tunnikava LittleBits elektroonikaklotsidega maketi meisterdamiseks


Õppematerjali tüüp: kodulehekülg, õpilugu, tunnikava
Autor: Annika Tonts
Avaldaja: Annika Tonts
27. November 2017

Tunnikava: ​Liikuva, häälitseva või vilkuva hübriideluka meisterdamine LittleBits elektrooniliste klotside kaasabil põhikooli 2. või 3. astmes Õppeaine ja -valdkond: kunst, tehnoloogia, füüsika Põhikooli 2. ja 3. aste Tunni kestvus: 2 x 45min Tunni teema (sh alateemad): Tutvumine kaasaegse installatsioonikunstiga, tutvumine elektrooniliste klotsidega LittleBits ja nende kasutamine oma idee põhjal kunstiteose maketi valmistamisel Tase: soovitavalt väiksem õpilasrühm põhikooli 3. astme kunstihuvilisi õpilasi Tunni eesmärgid: tutvumine kaasaegse installatsioonikunstiga, tutvumine LittleBits elektrooniliste klotsidega, loovuse ja tehnoloogiaoskuste arendamine oma kunstiteose maketti meisterdades, kunsti ja elektoonika ühendamine. Milliseid üld- ja ainepädevusi (sh läbivad teemad) toetatakse: Üldpädevused: õpipädevus, suhtluspädevus, tehnoloogiaalane pädevus, valdkonnapädevus. Ainepädevused: oskab kasutada elektroonikavahendeid kunstis, tunneb Eesti ja maailma kunsti, oskab oma idee põhjal meisterdada maketi, oskab esitleda ja analüüsida kunstiteost. Läbivad teemad: tehnoloogia ja innovatsioon, loov mõtlemine, eluliste probleemide lahendamine, erinevate lahenduste genereerimine. Õpitulemused: tunnis õpitakse töötama rühmades; kavandama ja teostama oma ideest lähtudes kunstiteose maketti, mis sisaldab elektroonikat; õpitakse oma teost ja selle ideed esitlema, seostama kunsti kaasaegse eluga, tundma mõisteid kaasaegne kunst, installatsioon, kontseptsioon, makett Mõisted: kaasaegne kunst, installatsioon, kontseptsioon, makett, elektroonika, servomootor, vibratsioonimootor, sisend, väljund, dimmer, pulss, andurid Õpilaste eelteadmised ja -oskused: Esimene 45-min. tund sisaldab kaasaegse installatsioonikunsti ja elektroonikakomplekti LittleBits tutvustust. Sissejuhatus kaasaegsesse installatsioonikunsti on avatud pikemalt ja põhjalikumalt rohkete näidete ja pildimaterjaliga (selle rõhuasetused jäävad iga õpetaja enda planeerida) ning LittleBits elektroonikakomplekti tööpõhimõtted on eestikeelsete juhistena saadaval soovi korral väljaprinditava pdf-failina. ​ Teise 45-min. tunni jooksul kavandatakse ja meisterdatakse valmis oma teos ning esitletakse seda. Selleks on vaja põhiteadmisi paberi ja papi liimimisest-lõikamisest ning püstiseisva ruumilise objekti põhimõtetest. Lisaks tuleks ühendada elektroonilised komponendid nii, et nad töötavad soovitud kujul ja on hiljem eemaldatavad. Selle kohta olen koostanud täpse tunnikava, mille võib välja printida eraldi failist lehekülje allosast. Tunnikava ja näidispildid on täpsemalt olemas: http://annikatunnikavad.weebly.com/maketi-meisterdamine-littlebitsidega.html
 
Loo ruumiline kunstiteos, mis liigutab, häälitseb, pilgutab silmi vms. Praktilisele tunnile eelneb õpetajapoolne tutvustus kaasaegsest interdistsiplinaarsest kunstist, kus kasutatakse tihti liikumist, heli, valgust jm. kaasaegse tehnikaga seotud efekte. I teema: Tutvu LittleBits elektrooniliste klotside komplektiga ja selle tööpõhimõtetega. Ühenda omavahel klotse täitma erinevaid ülesandeid (servo-mootor, vibratsioonimootor, helitekitajad, sensorid, led-lambid). Proovi ja katseta, mis kuidas reageerib. Kasuta juhisena komplektis kaasasolevat juhendit. II teema: Lõika-kleebi-meisterda erinevatest kättesaadavatest materjalidest (papp, kõrred, plastik, maalriteip jne.) laual püstiseisev objekt, mis kasutaks oma erinevate osade liigutamiseks, valgustamiseks või hääle tegemiseks littleBits elektroonilisi klotse. Esitlus. Tutvumine elektroonikaga ja programmeerimisega Üldpädevused: õpipädevus, suhtluspädevus, tehnoloogiaalane pädevus, valdkonnapädevus. Ainepädevused: oskab kasutada elektroonikavahendeid kunstis, tunneb Eesti ja maailma kunsti, oskab esitleda ja analüüsida kunstiteost. Läbivad teemad: tehnoloogia ja innovatsioon, loov mõtlemine, eluliste probleemide lahendamine, erinevate lahenduste genereerimine. Vahendid: kunsti- ja käsitöövahendid, LittleBits elektooniliste klotside komplekt. Antud teema on valdkonnaülene (kunst, füüsika, tehnoloogia). Teema võimaldab rühmatööd, võimaldab mängulist lähenemist kunstikultuuri teadmiste õppimisel ja omandamisel. Õpilane omandab elementaarsed teadmised elektroonikast läbi katsetamise ja kunsti. Detailne õpilugu leidub http://annikatunnikavad.weebly.com/tunnikava.html

  Füüsika

  Kunst

  Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

  Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

  Algõpetus, Kodundus, Käsitöö

  Kodundus, Käsitöö

  Harno logo