Keel:
Eesti
Loomise aasta:
teadmata
Vanusevahemik:
13-15 a
Statistika:
vaadatud 1992 korda
kasutatud 1053 korda
lemmikuks märkimisi 0
kollektsiooni lisamisi 0

Litsents:

Täpsusta otsingut
! kuni !
 Sobib õpilasele iseseisvaks tööks
 Kvaliteedimärgid

Eesti keele digitaalne õppematerjal III kooliastmele


Õppematerjali tüüp: kodulehekülg, teabeallikas, harjutus
Autor: Piret Joalaid, Piret Järvela, Tiia Niggulis, Erika Rummel, Kadri Sõrmus, Helja Kirber, Anu Petermann. Veebilehe autorid on Maarja Kask ja Mari-Liis Tikerperi.
Avaldaja: Kristi Semidor
04. Juuni 2015

Eesti keele näidisõppematerjali eesmärk on käsitleda III kooliastme eesti keele teemasid digiõppe võtmes. Kasutatud tarbe-, meedia- ja teabetekstid on kohandatud õppeülesanneteks ja on seotud õppekava läbivate teemadega. Iga tekstižanri juurde kuuluvad ka näpunäited õpetajale, kus kirjeldatakse üksikasjalikult antud teemasse kuuluvaid harjutusi, tuuakse välja lõimingud teiste ainetega ning ka ülesannete õiged vastused. Õppematerjal on valminud Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse digitaalse õppevara pilootprojekti raames.
 
Õppematerjal on valminud Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse digitaalse õppevara pilootprojekti raames. Keeleülesanded lähtuvad neljast tekstižanrist ja nende alaliikidest: (ilukirjanduslik tekst), meediatekst, tarbetekst ja teabetekst. Iga alaliigi juurde kuuluvad ülesanded, mis järgivad tekstikeskset põhimõtet, lähtudes kolmest printsiibist: heakeelsus, teksti vastuvõtt, tekstiloome. Heakeelsus tähendab õigekirja, vormimoodustust, sobivat sõnavara ja head lausestust. Teksti vastuvõtt tähendab teksti sisulist lugemist, mõistmist ja taasesitamist. Tekstiloome õpetab vajalike tekstide kirjutamist. Iga tekstižanri juurde kuuluvad ka näpunäited õpetajale, kus kirjeldatakse üksikasjalikult antud teemasse kuuluvaid harjutusi, tuuakse välja lõimingud teiste ainetega ning ka ülesannete õiged vastused.

    Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

    Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

    Eesti keel (emakeel), Eesti keel (võõrkeel), Kirjandus