Keel:
Eesti
Loomise aasta:
2012
Vanusevahemik:
19-20 a
Statistika:
vaadatud 1105 korda
kasutatud 681 korda
lemmikuks märkimisi 0
kollektsiooni lisamisi 0

Litsents:

Täpsusta otsingut
! kuni !
 Sobib õpilasele iseseisvaks tööks
 Kvaliteedimärgid

Õpetamine Eesti keele lugemik-tööraamatu järgi lihtsustatud õppe 6. klassis


Õppematerjali tüüp: muu, teabeallikas
Autor: Kaja Plado, Krista Sunts
Avaldaja: Hene Binsol
19. Mai 2015

6. kl lugemik-tööraamatu juurde kuuluv õpetaja juhendmaterjal kuulub põhiõppevara „Eesti keele lugemik-tööraamat 6. klassile“ juurde. Õpetajamaterjali juurde kuuluvad slaidiprogrammid looduslikest tekstiilkiududest: lina, puuvill, siid ja vill. Esimeses osas ”Lugemiktööraamatu kasutamine lihtsustatud õppe 6. klassis” esitatakse töö põhisuunad ja antakse metoodilisi näpunäiteid, mida peaks arvestama kõikides tundides konkreetsest teemast sõltumata. Õpetajaraamatu teises osas on palade käsitlemiseks esitatud täpsemaid soovitusi, mille järgimine aitaks parimal viisil jõuda 6. klassi lõpuks oodatavate õpitulemusteni. Õppematerjali väljaandmist on toetanud Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik programmi „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine“ kaudu.
 
Lugemik-tööraamat koosneb neljast osast. Formaalselt on jaotuse aluseks tundide hulk õppeveerandis, temaatiliselt on lugemispalade paigutamisel järgitud rahvakalendri tähtpäevi ning õpilaste põhitegevusi kooliaasta eri perioodidel. Iga osa sisaldab soovitusi ja täiendava teemakohase materjali otsimise juhiseid üksikute palade kaupa. Iga osa lõpus on nuputamisülesanded, mis seostuvad loetud tekstiga. Need ülesanded pole lahendamiseks jõukohased ehk kõikidele lastele, kuid võivad pakkuda põnevat vaheldust tublimatele. Iga tööraamatu lõpus on tekstides esinevate võõramate ja selgitust/täpsustust vajavate sõnade seletused. Sõnad on esitatud lugemistekstide kaupa, selle piires tähestikulises järjekorras. Selline esitus võimaldab sõnu kiiremini leida ning juhendada sõnade otsimise protsessi.

    Erivajaduslik

    Harno logo