Vanusevahemik:
14-20 a
Statistika:
vaadatud 15916 korda
kasutatud 1074 korda
lemmikuks märkimisi 0
kollektsiooni lisamisi 0

Täpsusta otsingut
! kuni !
 Sobib õpilasele iseseisvaks tööks
 Kvaliteedimärgid

Anorgaaniline keemia 8. klassis


Õppematerjalide kollektsioon
Avaldaja: Katrin Soika
19. August 2012

8. klassis antakse õpilastele põhilised teadmised keemiast. Õpetaja peab jälgima, et tunnid oleksid huvitavad ning kaasahaaravad, kuid samas piisavalt informatiivsed ning arendavad. Tunnis võiksid olla lõimitud erinevad materjalid (teoreetiline sissejuhatus, harjutused, videod/animatsioonid lõõgastumiseks ning abstraktsete protsesside visualiseerimiseks, rühmatööd (dialoogid, praktilised tööd jne) võimalusel ka erinevad õppeained). Õpetaja on tundides protsessi suunaja ning seetõttu peaksid kasutatavad materjalid vastama õpetaja isiksusele. Esitlustes on võimalus muuta slaidide järjekorda, teksti, lisada pilte jne. Probleemid võivad ilmneda videote kasutamisel. Videod on lisatud esitlusse pildina, kuid avanevad lingile vajutades (soovitame enne tundi videod avada). Kui slaide ei saa muuta, siis tuleneb probleem arvatavasti MSPowerPoint 2010 ning arvutis oleva MSPowerPointi ühildamatusest.
 

esitlusHelen Kaljurand30. Jaanuar 2012Vaatamisi: 4523 Ava
esitlusHelen Kaljurand30. Jaanuar 2012Vaatamisi: 3943 Ava
esitlusHelen Kaljurand30. Jaanuar 2012Vaatamisi: 3457 Ava
esitlusHelen Kaljurand30. Jaanuar 2012Vaatamisi: 4415 Ava
esitlusHelen Kaljurand30. Jaanuar 2012Vaatamisi: 2650 Ava
esitluskatrinsoika03. Juuni 2012Vaatamisi: 2159 Ava
esitlusSirle Oja22. Jaanuar 2012Vaatamisi: 1802 Ava
Katrin Soika18. August 2012Vaatamisi: 2158
esitlusHelen Kaljurand30. Jaanuar 2012Vaatamisi: 5558 Ava
Katrin Soika19. August 2012Vaatamisi: 10485
    perioodilisussüsteem D. Mendelejev perioodilisustabel keemiline element tuumalaeng aatominumber rühma number perioodi number elemendi sümbol aatommass massiarv neutronite arv periood lühike periood pikk periood rühm elektronkate hapnik oksiidid happelised oksiidid aluselised oksiidid planetaarne aatomimudel aatomi ehitus aatom isotoobid elektronkiht tuum neutron prooton elektron nukleon elektronskeem perioodinumber rühmanumber väliskihi elektronide arv aatomiraadius amü molekulmass protsent perioodilisüssteem Lahuse pH pH-skaala happeline lahus neutraalne lahus aluseline lahus pH määramine indikaator indikaatorite värvused universaalindikaator fenoolftaleiin metüüloranž lakmus looduslikud indikaatorid ph neutralisatsioonireaktsioon lahus lahused putukahammustused happe leelis alus sool vesi reaktsioonivõrrandid oksiid aluseline oksiid happeline oksiid reaktsioonivõrrand happevihm Alused hüdroksiidid ohutusnõuded alustega aluste liigitamine aine tihedus tiheduse valem tihedus areomeeter ülesanded teisendamine metallilised omadused metallide pingerida aktiivsed metallid metallide aktiivsus passiivsed metallid metallide reageerimine taimed fotosüntees fotosünteesi reaktsioon glükoos süsihappegaas hingamine gaasivahetus alveoolid ioon elektronoktett katioon anioon negatiivne laeng positiivne laeng iooniraadius iooniline side aktiivne metall mittemetall kristallilised ained purgid katseklaas keeduklaas kolb kooniline kolb Erlenmeyeri kolb ümarkolb seisukolb mõõtekolb mõõtesilinder mensuur pipett bürett vedeliku koguste mõõtmine lehter spaatel portselankauss tiigel tiiglitangid uhmer uhmrinui statiiv piirituslamp termomeeter keraamiline plaat filterpaber katsevahend katsevahendid alkeemia-eelne periood alkeemia algelemendid alkeemia sümbolid alkeemik keskaja 7 peamist metalli laboriseadmed Demokritos John Dalton Joseph John Thomson ajalugu Keemiline element keemilised elemendid aatomnumber tähis sümbol metallilised elemendid mittemetallilised elemendid vesinik süsinik metall metallid metallide omadused kõvadus plastilisus elektrijuhtivus soojusjuhtivus metalliline side elektrongaas vabad elektronid sulamistemperatuur magnetilised omadused aine lihtaine liitaine halogeen molekul kristall üksikaatom allotroopia ühinemisreaktsioon keemilise reaktsiooni võrrand reaktsioonivõrrandi tasakaalustamine molekulaarsed ained mittemolekulaarsed ained keemiline side kovalentne side ühine elektronpaar keemiline valem Ohutusnõuded ohutus hape ainete rahvusvahelised ohumärgid mürgised ained tuleohtlikud ained sööbivad ained oksüdeerivad ained plahvatusohtlikud ained radioaktiivsed ained kahjulikud ained ohtlikud ained keskkonnaohtlikud ained vee olekud vee omadused hüdrofiilne hüdrofoobne puhas aine segu lihtaine homogeenne segu heterogeenne segu Pihused kolloidlahused Tyndalli efekt tarded geelid jämepihused vahud aerosoolid emulsioonid stabilisaatorid suspensioonid korrosioon raua korrosioon roostetamine kaitse korrosiooni eest Setitamine nõrutamine filtreerimine magnetiga eraldamine jaotuslehtriga eraldamine vedeliku aurustamine destilleerimine keemia kemikaal keemia ajalugu põnevad katsed keemilised nähtused füüsikalised nähtused keemiline reaktsioon sulam raud alumiinum lahusti lahustunud aine lahustuvus lahustuvuskõver lahuste segamine lahuste aurustamine lahusele vee lisamine massiprotsent massiportsent lahustunud aine Aine füüsikalised omadused agregaatolek sulamid- ja keemistemperatuur tugevus elektri- ja soojusjuhtivus saastumine vee reostumine õlireostus soojusreostus

    Keemia

    Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

    Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

    Harno logo