Keel:
Eesti
Loomise aasta:
2011
Vanusevahemik:
7-10 a
Statistika:
vaadatud 1536 korda
kasutatud 1042 korda
lemmikuks märkimisi 0
kollektsiooni lisamisi 0

Litsents:

Täpsusta otsingut
! kuni !
 Sobib õpilasele iseseisvaks tööks
 Kvaliteedimärgid

Aastaring looduses


Õppematerjali tüüp: muu
Autor: Elve Kukk, Elina Veering
Avaldaja: Hene Binsol
17. Märts 2015

Põhiõppevara omandamist toetav lisamaterjal on mõeldud hariduslike erivajadustega õpilastele, aitab toetada tööd põhiõppevaraga. Lisamaterjal koosneb töölehtedest. Töölehed seob ühtseks tervikuks aastaaegade rütm. Töölehtede jaotus läbi aastaaegade : Sügis. Talv. Kevad. Suvi. Töölehtede komplekti kuuluvad: • sissejuhatus, milles tutvustatakse töölehtede ülesehituse põhimõtteid ja õppeainetevahelisi seoseid; • töölehed; • lõikelehed. Töölehtede eesmärgid: • toetada õpitulemuste saavutamist, • muuta õppetegevus mitmekesisemaks. Õppematerjali väljaandmist on toetanud Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik programmi „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine” kaudu.
 
Õpitegevused: • käeline tegevus – joonistamine, värvimine, kleepimine, mõõtmine, lõikamine; • suhtlemine ja oma kogemusest jutustamine; • ülesanded: • lünkülesanded; • valikvastustega ülesanded; • õige-väär ülesanded; • eristamis- ja rühmitamisülesanded; • tabelite täitmine; • kaardi lugemine; • ristsõnad; • töö piltidega, pildi lõpetamine; • juhendi järgi lehel orienteerumine; • pildi ja teksti sobitamine; • arvude ühendamine; • diagrammi täitmine. Töölehed võimaldavad omandada õpilastel uusi teadmisi, neid kinnistada, loovalt rakendada ning oma oskusi süvendada, samuti arendada koostööoskusi kaasõpilastega. Lisamaterjal võimaldab rakendada individuaalset-, paaris- ja rühmatööd, valida õpilase võimetele jõukohane ülesanne. Lehtedel olevad tööjuhised arendavad iseseisvat juhendi järgi tegutsemist.

    Erivajaduslik

    Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

    Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

    Harno logo