Keel:
Eesti
Loomise aasta:
2012
Vanusevahemik:
7-15 a
Statistika:
vaadatud 1725 korda
kasutatud 1031 korda
lemmikuks märkimisi korda
kollektsiooni lisamisi 0

Litsents:

Täpsusta otsingut
! kuni !
 Sobib õpilasele iseseisvaks tööks
 Kvaliteedimärgid

Tantsuline liikumine põhikooli kehalise kasvatuse tunnis, e-raamat


Õppematerjali tüüp: teabeallikas
Autor: Anu Sööt, Sille Kapper, Silvia Purje, Tanel Keres
Avaldaja: Anu Sööt
20. November 2012

Tantsuline liikumine on septembrist 2012 riikliku õppekava kehalise kasvatuse ainekava kohustuslik osa. Euroopa Sotsiaalfondi poolt toetatuna on loodud koolitusmaterjal, mille sisuks on eesti- ja rahvaste tantsude, standard- ja ladina tantsude ning loovtantsu õpetamine põhikooli kehalise kasvatuse tunnis.
 
Teadaolevalt on tantsuline liikumine alates septembrist 2012 riikliku õppekava raames kehalise kasvatuse ainekava kohustuslik osa. Alates novembrist 2011 koolitatakse TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonna täiendusõppetalituses kehalise kasvatuse õpetajaid teemal „Tantsuline liikumine põhikooli kehalise kasvatuse tunnis“. Õppe on läbinud üks koolitusgrupp 2011/2012 õppeaastal Viljandis, õppimas on koolitusgrupid Rakveres ja Põlvas, kokku 80 inimest. Õpetuse sisuks on tantsulise liikumise ainekavas sisalduvad eesti- ja teiste rahvaste tantsud, standard- ja ladina tantsud ning loovtants. Lisaks kehatöö üldised põhimõtted, loovmäng, tantsu loomise põhitõed, rütmika ja loovliikumine, E. Idla liikumissüsteem, rahvaste seltskonnatantsud, hääletöö-kuidas häält hoida. Kokku saavad õppijad 80 tunni ulatuses uut teadmist tantsulisest liikumisest, mis jaguneb kümneks koolituspäevaks viies moodulis. Koolitus on toetatud Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava projekti „Tantsuline liikumine põhikooli kehalise kasvatuse tunnis“ poolt. Ühtlasi on koolituse raames ja Euroopa Sotsiaalfondi poolt toetatuna loodud koolitusmaterjal, mille said kõik koolitusel osalenud, kuid veebiavaruste vahendusel võivad sellest osa saada kõik huvilised! Õppematerjali sisuks on eesti- ja rahvaste tantsude, standard- ja ladina tantsude ning loovtantsu õpetamine põhikooli kehalise kasvatuse tunnis. Lisaks on raamatus Viljandi koolitusgrupis õppinud õpetajate tunnikonspektide näited.

    Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

    Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

    Kehaline kasvatus

    Harno logo