Keel:
Eesti
Loomise aasta:
2012
Vanusevahemik:
14-20 a
Statistika:
vaadatud 5836 korda
kasutatud 2764 korda
lemmikuks märkimisi 0
kollektsiooni lisamisi 2

Litsents:

Täpsusta otsingut
! kuni !
 Sobib õpilasele iseseisvaks tööks
 Kvaliteedimärgid

Ülesannete lahendamine reaktsioonivõrrandi ja aine hulga põhjal


Õppematerjali tüüp: esitlus
Autor: katrinsoika
Avaldaja: Katrin Soika
18. August 2012

9. klassis on teema ainehulk oluline, sest see on esimene teema, kus õpilased tutvuvad keemiliste reaktsioonide kvantitatiivse küljega – keemiliste reaktsioonide võrrandite põhjal tehtavate arvutustega. Õpitulemuste kohaselt: mõistab õpilane ainete massi jäävust keemilistes reaktsioonides ja reaktsioonivõrrandi kordajate tähendust (reageerivate ainete hulkade ehk moolide arvude suhe); analüüsib keemilise reaktsiooni võrrandis sisalduvat (kvalitatiivset ja kvantitatiivset) infot; lahendab reaktsioonivõrranditel põhinevaid arvutusülesandeid, lähtudes reaktsioonivõrrandite kordajatest (ainete moolsuhtest) ja reaktsioonis osalevate ainete hulkadest (moolide arvust), tehes vajaduse korral ümberarvutusi ainehulga, massi ja (gaasi) ruumala vaheliste seoste alusel, põhjendab lahenduskäiku; hindab loogiliselt arvutustulemuste õigsust ning teeb arvutustulemuste põhjal järeldusi ja otsustusi. Slaidikogumik on mõeldud tunnis kasutamiseks. Slaidide süstematiseeritud esitamine peaks abistama õpetajat õpilasele teema selgitamisel. Ei tohi unustada, et abstraktsete teemade omandamine on õpilasele raske ning seetõttu tuleb pöörata tähelepanu võimatekohaste ülesannete ning selgituste andmisele. Slaidikogumiku sisukord on järgnev: a) mool-mool b) Mool- gramm c) Gramm-mool d) Gramm-gramm e) Gramm-liiter f) I aine hulga olemuse selgitamine etapiliselt, vastused g) II aine hulga olemuse selgitamine etapiliselt, vastused h) Laul i) Massi jäävuse seadus, A. Lavoisier j) mäng
 
Esitlus on mõeldud tunnis kasutamiseks õpetajale ülesannete lahendamise näitlikustamiseks.