Keel:
Eesti
Loomise aasta:
teadmata
Vanusevahemik:
7-15 a
Statistika:
vaadatud 2557 korda
kasutatud 1415 korda
lemmikuks märkimisi korda
kollektsiooni lisamisi 0

Litsents:

Täpsusta otsingut
! kuni !
 Sobib õpilasele iseseisvaks tööks
 Kvaliteedimärgid

Elu Eestis vanal ajal


Õppematerjali tüüp: video, teabeallikas
Autor: Kersti Tillo
Avaldaja: Varje Tipp
03. September 2009

 
Storyline-meetod on aktiivõppe meetod õppematerjali kinnistamiseks, eneseväljendusoskuse arendamiseks ja õppeainete integreerimiseks. Meetod võimaldab leida tegevust igale õpilasele vastavalt tema võimetele ja aktiivsusele. Eesmärk: arendada õpilaste üldisi õpioskusi ja individuaalseid võimeid. Tegevuse kirjeldus: eelnevalt on toimunud õppekäik; teema andmine ja seostamine õppekäiguga (kuulamine, jutustamine); raamistiku kujundamine (sõnavara laiendamine, kirjutamine, jutustamine); info otsimine ja teema täpsustamine (käik raamatukokku, lugemine); võtmeküsimuste andmine jutustamiseks; tegelaste valik ja sündmustiku planeerimine; tegelaskujude ja mänguplatsi meisterdamine; tegelaskujude tutvustamine (jutustamine); grupitöö esitlemine. Oodatavad tulemused: arendada kuulamise, vaatlemise, reprodutseerimise, küsimise, planeerimise, otsuste tegemise, katsetamise, üksi ja grupis tegutsemise oskusi.

  Inimeseõpetus

  Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

  Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

  Eesti keel (emakeel), Eesti keel (võõrkeel), Kirjandus

  Ajalugu, Bioloogia

  Ajalugu, Ühiskonnaõpetus

  Algõpetus, Kodundus, Käsitöö