Keel:
Eesti
Loomise aasta:
2015
Vanusevahemik:
9-10 a
Statistika:
vaadatud 1396 korda
kasutatud 823 korda
lemmikuks märkimisi 0
kollektsiooni lisamisi 0

Litsents:

Täpsusta otsingut
! kuni !
 Sobib õpilasele iseseisvaks tööks
 Kvaliteedimärgid

Matemaatika digitaalne õppevara 4. klassile


Õppematerjali tüüp: kodulehekülg, video, simulatsioon, harjutus
Autor: Laine Aluoja, Malve Zimmermann, Agu Ojasoo, Allar-Reinhold Veelmaa, Anne Kalmus, Anneli Salumaa, Jan Willemson, Signe Reidla, Marko Puusaar ja Robert Peetsalu.
Avaldaja: Kristi Semidor
04. Juuni 2015

Matemaatika digitaalsete õppematerjalide näidiskogumik 4. klassile saavad paindlikult kasutada õpetajad oma tundide läbiviimisel, õpilased iseseisvalt õppimisel või õpitud teemade kordamisel ja lapsevanemad oma laste õpingute toetamisel. 24 videot ja 24 harjutust teemades "Arv ja number", "Liitmine ja lahutamine", "Kirjalik liitmine ja lahutamine" ja "Kujundi mõiste, joon, keha". Õppematerjal on valminud Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse digitaalse õppevara pilootprojekti raames.
 
Õppematerjalide koostamisel on lähtutud järgmistest põhimõtetest: Üks video käsitleb vaid üht mõistet või väikest alalõiku. Videote loomisel on suurt tähelepanu pööratud näitlikustamisele ja eakohasusele. Iga videos läbitava teema kohta on kinnistav harjutus, kus sooritaja esitatud vastuste kohta antakse tagasisidet. Soovi korral võib videote ja harjutuste vaatamise/sooritamise järjekorra valida ise. Harjutusi võib lahendada sõltumatult videotest. Vajadusel saab pöörduda abi saamiseks suunavate vihjete juurde või vaadata samateemalist videot. Mõne teema juures on harjutustel ka erineva raskusastmed. Keskkond peab harjutuste läbimise üle arvestust.

    Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

    Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

    Haridustehnoloogia, Matemaatika