Keel:
Eesti
Loomise aasta:
2016
Vanusevahemik:
0-0 a
Statistika:
vaadatud 1292 korda
kasutatud 754 korda
lemmikuks märkimisi 0
kollektsiooni lisamisi 0

Litsents:

Täpsusta otsingut
! kuni !
 Sobib õpilasele iseseisvaks tööks
 Kvaliteedimärgid

Digipädevuse näited inimeseõpetuses III kooliastmes


Õppematerjali tüüp: õpilugu
Autor: Eva Palk (Pärnu-Jaagupi Gümnaasium, Pärnu Ühisgümnaasium)
Avaldaja: Kristi Semidor
14. September 2016

Näited aitavad õpetajaid oma ainetes kasutada digivõimalusi ja -vahendeid. Kõik loodud näited on seotud õpilaste digipädevuste osaoskuste saavutamisega. Näited on järgmised: 6. klass - näide 1 - Suhtlemine. Suhtlemisvahendid. Verbaalne ja mitteverbaalne suhtlemine. Viisakus. Turvaline ja viisakas suhtlemine interneti vahendusel (4 ülesannet). Näide 2 - Turvalisus ja privaatsus internetis. 7. klass - näide 3 - Rühma kuulumine, selle positiivsed ja negatiivsed küljed. Hoolivus rühmas. Rühma surve ja toimetulek sellega. Sõltumatus, selle olemus. 8. klass - näide 4: Murdeiga. Turvalisus; näide 5: Tervisealased infoallikad ja teenused. Tervise infoallikate usaldusväärsus. Käitumine kriisiolukorras. Abistamine, abi otsimine ja leidmine. Levinumad riskikäitumise liigid. Riskikäitumise mõju inimese tervisele ja toimetulekule. Tõhusad enesekohased ja sotsiaalsed oskused riskikäitumisega toimetulekul.
 

    Inimeseõpetus

    Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

    Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

    Harno logo