Keel:
Eesti
Loomise aasta:
2014
Vanusevahemik:
19-20 a
Statistika:
vaadatud 1062 korda
kasutatud 664 korda
lemmikuks märkimisi 0
kollektsiooni lisamisi 0

Litsents:

Täpsusta otsingut
! kuni !
 Sobib õpilasele iseseisvaks tööks
 Kvaliteedimärgid

Lugemik-tööraamatu kasutamine lihtsustatud õppetaseme VII klassis. Abiks õpetajale.


Õppematerjali tüüp: muu, tekst, teabeallikas
Autor: Kaja Plado, Krista Sunts
Avaldaja: Hene Binsol
19. Mai 2015

Käesolev, õpetajale mõeldud abivahend koosneb kahest osast. Esimeses osas - Lugemik‐tööraamatu kasutamise üldpõhimõtted - esitatakse töö põhisuunad ja antakse metoodilisi näpunäiteid, mida peaks rakendama kõikides tundides sõltumatult konkreetsest teemast. Metoodilise juhendi II osa - Soovitusi palade käsitlemiseks - jaguneb neljaks, kuna õpilase materjal "Lugemik-tööraamat" on vormistatud 4‐osalisena. Ühte ossa (veerandisse) koondatud tekstide hulga ja juurdekuuluvate ülesannete mahu arvestamise aluseks on formaalselt tundide arv õppeveerandis, temaatiliselt on järgitud riiklikke või rahvakalendri tähtpäevi ning õpilaste tegevusi kooliaasta eri perioodidel.
 
Töövõtteid esitatud mitte tunni teatud etappides kasutamise, vaid pigem oskuste kujundamise kontekstis, st arvestades, et nende rakendamine vastavalt soovitustele aitaks parimal viisil jõuda 7. klassi lõpuks oodatavate õpitulemusteni.

    Erivajaduslik

    Harno logo