Keel:
Eesti
Loomise aasta:
2014
Vanusevahemik:
7-20 a
Statistika:
vaadatud 4686 korda
kasutatud 3119 korda
lemmikuks märkimisi 0
kollektsiooni lisamisi 0

Litsents:

Täpsusta otsingut
! kuni !
 Sobib õpilasele iseseisvaks tööks
 Kvaliteedimärgid

Veeteemaline õpimapp


Õppematerjali tüüp: teabeallikas, tekst
Autor: Arne Ader, Urmas Tartes, Keskkonnaamet
Avaldaja: Urmas Tokko
18. Märts 2014

Keskkonnaameti tellimusel valminud veeteemaline õppemapp, mis koondab ühte raamatusse teemad alates veekaitsest ja kasutamisest kuni reovee puhastamiseni. Õppemapile töötatakse välja ka interaktiivne töölehtede kogu. Õppemapp sisaldab terviklikku informatsiooni Eesti põhja- ja pinnavee, vee kasutuse, reostusallikate ning reovee puhastamise kohta. Eraldi peatükk keskendub sellele, kuidas vett säästa ja miks see on oluline. Samuti selgitatakse, mis on vee jalajälg ja kuidas seda arvutatakse. Kõiki teemasid illustreerivad joonised, kaardid ning mapi autorite Urmas Tartese ja Arne Aderi fotod. Töölehed on koostatud kolmele vanuseastmele – I, II ja III kooliaste. Mapis sisaldub ka kaart, millelt leiab infot Eesti vesikondade, jõgede, järvede, nitraaditundliku ala ning üleujutusohuga alade kohta.
 
  Bioloogia

  Loodusõpetus

  Geograafia

  Ajalugu, Bioloogia

  Bioloogia

  Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

  Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Tehnoloogiaõpetus

  Geograafia

  Harno logo