Keel:
Eesti
Loomise aasta:
2012
Vanusevahemik:
11-13 a
Statistika:
vaadatud 1267 korda
kasutatud 808 korda
lemmikuks märkimisi 0
kollektsiooni lisamisi 0

Litsents:

Täpsusta otsingut
! kuni !
 Sobib õpilasele iseseisvaks tööks
 Kvaliteedimärgid

Veel kaugete aegade lugusid


Õppematerjali tüüp: muu, tekst
Autor: Leili Pukk
Avaldaja: Hene Binsol
10. Märts 2015

Lugemistekstid põhikooli riikliku lihtsustatud õppekava 7. klassi ajalooõpiku „Kaugete aegade lood“ juurde. Õppematerjali väljaandmist on toetanud Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik programmi „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine” kaudu.
Võtmesõnad:
 
Õppekavas pööratakse suurt tähelepanu uute teadmiste lõimimisele olemasolevatega, ainetevaheliste seoste loomisele ja õpitava sidumisele reaalse eluga. Lisamaterjali eesmärgiks ongi aidata leida kokkupuutepunkte mineviku ja tänapäeva vahel, luua seoseid teistes õppeainetes õpitavaga ning kujundada terviklikumat maailmapilti. Tekstid võimaldavad ajalooõpetuse lõimimist lugemistundidega („Tasuja“, „Porkuni preili“, „Romulus ja Remus”), inimeseõpetusega ( „Keskaja söögikombed”, „Keskaja mood“). Lisamaterjali saab kasutada kultuuripädevuse arendamisel (hansapäevade, keskaja päevade, filmide „Verekivi“ ja „Viimne reliikvia” ajalooline taust) ja alustekstina loovtööde kirjutamisel.

    Erivajaduslik

    Ajalugu, Bioloogia

    Ajalugu, Ühiskonnaõpetus

    Harno logo