Disaini ja käsitöö võrgustik

Navigatsioon

Värvusõpetuse + erialase inglise keele õppematerjal

http://www.slideshare.net/Presentitude/basic-color-theoryforpresentationdesignpart1

Kasutamiseks nii värvusõpetuse kui inglise keele tundides disaini või käsitöö erialaõppes.