eTwinningu koolitus algajatele
Aeg: 30.10.2020 - 30.10.2020
Asukoht: Veebipõhine koolitus

Kahepäevasel koolitusel tutvustame eTwinning programmi (www.etwinning.net) ja veebipõhiste õpiprojektide sidumist igapäevase õppetööga.
Loe edasi...
  

 

Perioodi algus

Perioodi lõpp

 

Koolitus

Koolituste rubriigist leiad haridusalaseid koolitusteateid, mida kasutajad ka ise lisada saavad. Õpetaja, koolijuhi, haridustehnoloogi jt õpisündmusi vaata täienduskoolituste infosüsteemist.

 

 • Vanema toimetulek oma emotsioonidega

  03. September 2021
  Koolitus on mõeldud lapsevanematele, kes soovivad paremini mõista emotsioonide mõju käitumisele. Koolitusel räägime tunnetest, tunnete tekkimisest ja mõjust käitumisele. Püüame aru saada, mis toimub inimese sees kui ta tunneb mõnda emotsiooni.
 • Nooruki õpimotivatsiooni toetamine

  03. September 2021
  Koolitus on mõeldud lapsevanematele, kes tunnevad, et vajavad lisaideid oma nooruki toetamisel.
 • Tarbetekstid loovkirjutamise abil

  01. Märts 2021
  Koolitusel õpitavat saab rakendada nii suuliste kui kirjalike esitluste ettevalmistamisel ning projektide, taotluste, aruannete, ülevaadete, kokkuvõtete, turundustekstide, kommunikatsioonimaterjalide jm koostamisel.
 • Infoühiskond, eetika ja vastutus

  26. Jaanuar 2021
  Turvalise interneti päeva konverents, mille fookuses on eetika ja valed.
 • Kuidas aidata noorel tulevikuplaanides selgust saada: karjääriteemalised vestlused

  20. Jaanuar 2021
  Koolituse eesmärk on saada teadmisi, mida silmas pidada noorega tema edasisi plaane arutades, fookuses on karjääriteemaline vestlus.
 • Eneseteadlikkus professionaalina ja enda arengu kavandamine

  20. Jaanuar 2021
  Koolituse eesmärk on toetada spetsialisti eneseanalüüsi, et saada teadlikumaks enda lähtealustest, märgata enda erinevatest kogemustest saadud kompetentse ja kavandada edasist professionaalset arengut.
 • Õuesõpe: aktiivsed ja arendavad tegevused õues Tartus

  13. Jaanuar 2021
  Koolitusel osalemine eeldab vajadust mitmekesistada tavapäraseid õpetamisviise, suunata ja kujundada lapse arengut loovuse valdkonnas ning tegeleda liikumisõpetusega.
 • Sõbrapäeva eri! Käelised tegevused eelkooliealistele lastele Tartus

  13. Jaanuar 2021
  Koolitus selgitab, mis on loovus ja tutvustab loovuse erinevaid käsitlusi. Koolitaja jagab teadmisi loovtegevuste võimalustest ning vahenditest. Osaleja saab praktiliselt läbi teha tegevusi, mille käigus õpib tehnikaid ja saab teadmisi ning kogemusi, kuidas lastega arendavaid tegevusi läbi viia.
 • E-kursus "Kiirlugemine"

  11. Jaanuar 2021
  Eesmärgiks on tutvustada teksti sisu täielikuma mõistmise ning kiirema omandamise võtteid ja harjutada nende kasutamist erinevatel viisidel sh uue kiirlugemisprogrammiga.
 • Pärimuslikud laulumängud lasteaias ja koolitunnis / Viljandis

  10. Detsember 2020
  Saame lühiülevaate laulumängude ajaloost ja vormidest. Mängime praktiliselt läbi erineva liikumismustriga pärimuslikke laulumänge. Arutleme ja vahetame nippe ja kogemusi, kuidas kõige paremini lastega mänge mängida. Uurime, kus leida pärimuslike laulumängude repertuaari ning kuidas seda kohandada ea
Haridus- ja Noorteamet