Infootsingu ABC õpetajale (HITSA)
Aeg: 05.11.2018 - 16.12.2018
Asukoht: Koolielu

Kursusel tutvutakse erinevate õppetööks vajalike kvaliteetsete infoallikatega, tuletatakse meelde autoriõiguste ja viitamisega seotud olulised aspektid.
Loe edasi...
  

 

Perioodi algus

Perioodi lõpp

 

Koolitus

Koolituste rubriigist leiad haridusalaseid koolitusteateid, mida kasutajad ka ise lisada saavad. Õpetaja, koolijuhi, haridustehnoloogi jt õpisündmusi vaata täienduskoolituste infosüsteemist.

 

Haridusasutuse digitaristu arendamine (HITSA)
Aeg: 30.10.2018 - 30.11.2018
Asukoht: Tallinn

Koolituse käigus analüüsib meeskond asutuse digitaristu olukorda ja selle arenguvajadusi ning mõtleb läbi tegevused, mis aitavad õppeasutusel seatud eesmärkideni jõuda.
Loe edasi...
 
 • Haridusasutuse digitaristu arendamine (HITSA)

  18. Oktoober 2018
  Koolituse käigus analüüsib meeskond asutuse digitaristu olukorda ja selle arenguvajadusi ning mõtleb läbi tegevused, mis aitavad õppeasutusel seatud eesmärkideni jõuda.
 • Infootsingu ABC õpetajale (HITSA)

  18. Oktoober 2018
  Kursusel tutvutakse erinevate õppetööks vajalike kvaliteetsete infoallikatega, tuletatakse meelde autoriõiguste ja viitamisega seotud olulised aspektid.
 • Depressioon ja ülemäärane ärevus: õpilase toetamise võimalused

  12. Oktoober 2018
  Kursuse eesmärgiks on tõsta laste ja noortega töötavate spetsialistide teadlikust laste ja noorukite depressiooni ja ärevushäirete olemuse osas, millisel viisil mõjutab depressioon ja ülemäärane ärevus õppimist.
 • Koolieelse lasteasutuse juhtimine

  07. Oktoober 2018
  Algajad koolieelse lasteasutuse juhid saavad teadmisi, kuidas luua tingimusi koostöiseks muutuste juhtimiseks lapse arengukeskkonna kujundamisel.
 • Kuidas vestelda lapse murest nii, et kõik võidavad

  05. Oktoober 2018
  Keskmes on laps ja tema mure. Lapse käitumine on vaid sümptom millestki, mis teda häirib või mida laps veel ei oska. Meie roll, olles täiskasvanud lapse ümber, on seda märgata ja püüda teda aidata.
 • Täienduskoolitus "Elektriõpetus kõigile"

  03. Oktoober 2018
  Lihtsad praktilised tööd II kooliastmele.
 • Noore Muusiku Kool

  26. September 2018
  Noore Muusiku Kooli õppelaagrisse on oodatud kõik vähemalt 16aastased noored, kes mängivad pilli ja kaaluvad võimalikku edasiõppimist muusika vallas.
 • Terve Elu Kompass 2018

  06. September 2018
  Tänapäeval on suurenenud laste arengu iseärasused ja erivajadused, mis on saanud tõsiseks väljakutseks meie haridussüsteemile.Väärtuskavatuse edukamaks läbiviimiseks vajavad senisest enam asjatundlikku tuge kindlasti ka õpetajad. Seekord otsimegi õpetajaks olemise rõõmu võtit.
 • Viimane sel aastal: Lugemis- ja kirjutamiseelduste ning oskuste arendamine koolieelses eas

  27. August 2018
  Lugemis- ja kirjutamisoskus on paljude teiste õpioskuste kujunemise aluseks. Lugemis- ja kirjutamisvalmiduse olemasolu on koolivalmiduse tähtis komponent. Seetõttu ei alahinda keegi alushariduse pedagoogidest vajadust arendada pädevalt neid oskusi.
 • Nutiseadmete kasutamine õppetöös (HITSA)

  22. August 2018
  Nutiseadmed (tahvelarvuti, nutitelefon jne) on õpilaste jaoks muutunud igapäevaseks tarbeesemeks. Seda tuleks ka õppetöös ära kasutada. Kursusel tutvutakse nutiseadmete võimalustega, kuidas saaks neid rakendada õppeprotsessis.