eTwinningu koolitus algajatele
Aeg: 30.10.2020 - 30.10.2020
Asukoht: Veebipõhine koolitus

Kahepäevasel koolitusel tutvustame eTwinning programmi (www.etwinning.net) ja veebipõhiste õpiprojektide sidumist igapäevase õppetööga.
Loe edasi...
  

 

Perioodi algus

Perioodi lõpp

 

Koolitus

Koolituste rubriigist leiad haridusalaseid koolitusteateid, mida kasutajad ka ise lisada saavad. Õpetaja, koolijuhi, haridustehnoloogi jt õpisündmusi vaata täienduskoolituste infosüsteemist.

 

 • Tarbetekstid loovkirjutamise abil

  01. Märts 2021
  Koolitusel õpitavat saab rakendada nii suuliste kui kirjalike esitluste ettevalmistamisel ning projektide, taotluste, aruannete, ülevaadete, kokkuvõtete, turundustekstide, kommunikatsioonimaterjalide jm koostamisel.
 • Infoühiskond, eetika ja vastutus

  26. Jaanuar 2021
  Turvalise interneti päeva konverents, mille fookuses on eetika ja valed.
 • Kuidas aidata noorel tulevikuplaanides selgust saada: karjääriteemalised vestlused

  20. Jaanuar 2021
  Koolituse eesmärk on saada teadmisi, mida silmas pidada noorega tema edasisi plaane arutades, fookuses on karjääriteemaline vestlus.
 • Eneseteadlikkus professionaalina ja enda arengu kavandamine

  20. Jaanuar 2021
  Koolituse eesmärk on toetada spetsialisti eneseanalüüsi, et saada teadlikumaks enda lähtealustest, märgata enda erinevatest kogemustest saadud kompetentse ja kavandada edasist professionaalset arengut.
 • Õuesõpe: aktiivsed ja arendavad tegevused õues Tartus

  13. Jaanuar 2021
  Koolitusel osalemine eeldab vajadust mitmekesistada tavapäraseid õpetamisviise, suunata ja kujundada lapse arengut loovuse valdkonnas ning tegeleda liikumisõpetusega.
 • Sõbrapäeva eri! Käelised tegevused eelkooliealistele lastele Tartus

  13. Jaanuar 2021
  Koolitus selgitab, mis on loovus ja tutvustab loovuse erinevaid käsitlusi. Koolitaja jagab teadmisi loovtegevuste võimalustest ning vahenditest. Osaleja saab praktiliselt läbi teha tegevusi, mille käigus õpib tehnikaid ja saab teadmisi ning kogemusi, kuidas lastega arendavaid tegevusi läbi viia.
 • E-kursus "Kiirlugemine"

  11. Jaanuar 2021
  Eesmärgiks on tutvustada teksti sisu täielikuma mõistmise ning kiirema omandamise võtteid ja harjutada nende kasutamist erinevatel viisidel sh uue kiirlugemisprogrammiga.
 • Pärimuslikud laulumängud lasteaias ja koolitunnis / Viljandis

  10. Detsember 2020
  Saame lühiülevaate laulumängude ajaloost ja vormidest. Mängime praktiliselt läbi erineva liikumismustriga pärimuslikke laulumänge. Arutleme ja vahetame nippe ja kogemusi, kuidas kõige paremini lastega mänge mängida. Uurime, kus leida pärimuslike laulumängude repertuaari ning kuidas seda kohandada ea
 • Lugude jutustamine lasteaias ja koolitunnis / Viljandis

  10. Detsember 2020
  Jutustame lugusid (isiklikud lood, perepärimus, müüdid, rahvajutud), uurime kuulamise ja kaasaelamise kunsti ning ergutame kaasamõtlemist ja empaatiat
 • Väikekannel lasteaias ja koolitunnis / Viljandis

  10. Detsember 2020
  Õpime rohkem tundma ja mängima väikekannelt, kasutame erinevaid tehnikaid. Praktiseerime lugusid, mida saab kasutada töös lastega, õpilastega muusikategevuses. Teeme koos mõne pilli- võilaululoo seade, kus on lihtne kaasata erinevas vanuseastmes lapsi.
Harno logo