HITSA veebiseminar "Digivõtmes õpilugu"


27. veebruaril kell 19 toimub veebiseminar, kus tutvustatakse õpilugu aineõpetaja tööriistana ning HITSA uut ainepõhist koolitusprogrammi Digivõti, mis toetab õpiloo valmimist. Veebiseminari viib läbi Meeri Sild (Tallinna Lilleküla Gümnaasium).

Loe edasi...

Kogumik materjale turvalise interneti päeva tähistamiseks


Loe edasi...

Oluline muudatus E-koolikotis – vaata oma õppevara üle ja määra õige litsents


E-koolikott ühtlustas keskkonnas olevate materjalide ja kogumike litsentse, et igaüks saaks neid kasutada, jagada ja muuta. Edaspidi peaks kõik keskkonnas avaldatud materjalid kandma litsentsi CC BY-SA 3.0.

Loe edasi...

ProgeTiiger otsib piirkondlikke nõustajaid


HITSA kuulutab välja konkursi ProgeTiigri programmi piirkondlike nõustajate leidmiseks.

Loe edasi...


 

Eesti koolid ja ettevõtjad hakkavad koos uusi digilahendusi välja töötama

Hariduse Infotehnoloogia SA, Startup Estonia ja Tallinna Ülikool alustavad koosloomeprogrammi, mis viib kokku Eesti haridusasutused ja hariduslahendusi arendavad ettevõtted.

Loe edasi...

eTwinningu seirearuanne 2019 näitab eTwinningu mõju muutuste ajastul

92% õpetajatest usub, et eTwinningus osalemine kasvatab nende õpilaste õpimotivatsiooni ning innustab õpilasi koostööd tegema. See on vaid üks tulemus eTwinningu 2019. aasta seirearuandest.

Loe edasi...

Kuidas arendada ennastjuhtivat ning väärtust loovat õpilast? Praktiline seminaridesari õpetajatele

Veebruarist maini toimuvad ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu ning SA Innove infoseminarid ettevõtluspädevuse arendamise kohta kõigis kooliastmetes ning ainetundides. Lektorid aitavad mõtestada, millest pädevus koosneb ning milliseid praktilisi ülesandeid võiks kasutada selle arendamiseks.

Loe edasi...

TalTechi avatud uste päev on esimene samm eduka karjääri teekonnal

25. veebruaril on Tallinna Tehnikaülikoolis avatud uste päev, kus abiturientidele tutvustatakse ülikooli bakalaureuse- ja rakendusprogramme, maakonnakeskustest toovad huvilisi tehnikaülikooli ka tasuta bussid.

Loe edasi...

Tartu Ülikooli meediauurijad: Eesti lapsed tegutsevad internetis targalt

Kui varasemalt on Eesti lapsed paistnud silma riskialti veebikäitumisega, siis värske uuring paigutab Eesti pigem aruka internetikasutusega riikide hulka.

Loe edasi...