Koolielu ülevaade

Haridusportaali Koolielu üheks põhiliseks eesmärgiks on aidata õpetajal/õppejõul, aga ka õpilasel ning lapsevanemal haridustehnoloogiamaastikul orienteeruda ning õpetamist läbi põnevate tehnoloogiliste võimaluste mitmekesistada. Et portaali võimalusi maksimaalselt ära kasutada, soovitame end registreerida Koolielu kasutajaks (juhend). Siis saate osaleda kogukondade sisuloomes, lisada uudiseid/töökuulutusi/koolitusi, kommenteerida uudiseid, märgistada enda jaoks olulisi õppematerjale ja muid sisulehekülgi Koolielus, et need oleksid teil kõik ühest kohast leitavad ning mis kõige mugavam - saate seadistada oma Koolielu töölaua just nii nagu teie profiilile sobib (Minu Koolielu juhend).

Koolielu alajaotused on:

Uudised: Koolielu toimetus kirjutab artikleid, teeb intervjuusid, koondab kokku kõik olulise Eesti haridusmaastikul toimuvast ning tõlgib ja teeb kättesaadavaks haridusuudiseid mujalt maailmast. Kõikidel registreerunud kasutajatel on võimalik ka ise uudiseid lisada, juhendi leiate siit.

Õppevara: ehk uue õppekava järgi üles ehitatud elektroonilise õppevara andmebaas. Nüüdsest tegutseb ka e-Koolikott, mis on keskkond õppematerjalide leidmiseks, avaldamiseks ja õppematerjalidest kogumike komplekteerimiseks. Seal on alus-, üld- ja kutsehariduse õppematerjalid. Koolielu portaali õppematerjale enam ei lisata.

HITSA Innovatsioonikeskus ei vastuta loodud õppematerjali sisu ja tehnilise teostuse kvaliteedi eest.

Kogukonnad: kogukondades ehk aine- ja huvialastes gruppides on võimalik jagada olulist infot, õppematerjale ning vahetada kogemusi. Kogukondades toimuvad ka Koolielu veebipõhised koolitused. Iga Koolielu registreerunud kasutaja saab ka ise kogukonna luua - näiteks võib see sobida aineseltsi või ühe kooli õpetajate ühiskoolituseks või info jagamise kohaks. Kogukondi puudutavad juhendid leiate siit.

Töövahendid: Koolielu seisab hea selle eest, et õpetajad saaksid infot veebikeskkondade kohta, mida koolitunnis rakendada. Uuemad töövahendid leiab haridustehnoloogide blogist https://haridustehnoloogid.ee/blog/. Koolielu portaali töövahendeid ei lisata.  

Kuulutused: kooli on vaja uut geograafiaõpetajat, haridustehnoloogi või huvijuhti? Koolielus saab iga registreerunud kasutaja lisada tööpakkumise- või tööotsimiskuulutuse. Juhendi leiate siit.

Koolitus: korraldate põneva koolituse, millest õpetajal võiks kasu olla? Koolielus saab iga registreerunud kasutaja lisada kursuseteateid. Juhendi leiate siit.

Uudiskiri: siit leiad e-õppega seotud uudiseid, artikleid, viiteid Eestist ning mujalt maailmast. Tegemist on e-õppe uudiskirja veebiversiooniga, kust praktilise suunitlusega artikleid leiavad nii õpetajad, koolijuhid kui ka haridustehnoloogid.

*Koolielu haridusportaal ei vastuta kuulutuste, koolituste, vestlusringi ja kogukonna rubriigi postituste sisu eest.

Haridus- ja Noorteamet