Uued õppematerjalid

esitlus
Svetlana Astahhova12. Aprill 2018
mäng
Ragnar Vutt12. Aprill 2018
kodulehekülg
TiiuLe05. Jaanuar 2018
tunnikava
TiiuLe05. Jaanuar 2018

Teemaveerandid

Üleriigilise nutiviktoriini "Nutt tuleb peale" kevadtulemused

23. märtsist kuni 27. märtsini 2020 toimus üleriigiline nutiviktoriin “Nutt tuleb peale”, mida korraldas Pärnu Rääma Põhikool. Eesmärk oli kaasata koolide inimesi oma teadmisi ja oskusi proovile panema infootsingus. Eriolukorrast tulenevalt oli tegemist individuaalse võistlusega.

Loe edasi...