Koolipsühholoog

Avaldaja Kaija Vaskma
16.08.2018

Tartu Emajõe Kool pakub tööd koolipsühholoogile.

Töö kirjeldus: õpilaste arengu toetamine koostöös lapsevanemate ja haridustöötajatega, kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste. Osaline koormus, 0,5 ametikohta.

Kvalifikatsiooninõuded: haridus- ja teadusministri 29.08.2013. a määruse nr 30 "Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" alusel on koolipsühholoogi kvalifikatsiooninõueteks erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või koolipsühholoogi kutse.

Kandideerimiseks palume esitada avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 29. augustiks 2018. a e-posti aadressile kool@tek.tartu.ee või aadressil Vabaduse pst 14, Tartu 51004.

Kandideerimise tähtaeg 29. august 2018. Tööle asumine september 2018.

Lisateave tel 740 0269.

Vabaduse pst 14, Tartu 51004
16.08.2018
29.08.2018
Riina Kiting
740 0269
kool@tek.tartu.ee