Klassiõpetaja annab eratunde

Avaldaja Tiina Mets
10.10.2018

Pakun eratunde Mustamäel nii koolieelikutele kui ka 1.-6. klassi õpilastele. Abistan, kui lapsel on raskusi õppeainest arusaamisel või on tekkinud õppetöös lüngad.

Algõpetus, Alusharidus, Bioloogia, Eesti keel (emakeel), Erivajaduslik, Inimeseõpetus, Kirjandus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Matemaatika, Ühiskonnaõpetus
Tallinn Mustamäe
Tiina Mets
56159995
tiina.mets62@gmail.com