Poiste tööõpetuse õpetaja

Avaldaja Monica Merents
16.10.2018

Sinimäe Põhikool kuulutab välja konkursi poiste tööõpetus õpetaja ametikohale. Õpilased nii eesti kui vene emakeelega. Töö on kahel päeval nädalas. Töötasu 650 eurot. Kandidaat valdab C1 tasemel eesti keelt ning esitab järgmised dokumendid: avaldus, kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendava dokumendi koopia, muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid. Dokumendid saata või tuua aadressile Sinimäe Põhikool, Kesk 1, Sinimäe alevik, Ida-Virumaa 40101 või kool@sinimae.edu.ee. 

Tehnoloogiaõpetus
Sinimäe alevik
16.10.2018
31.05.2019
Joel Guljavin
372 502 6523
joel.guljavin@gmail.com