Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (asenduskoht)

Avaldaja Liia Guthan
17.10.2018

Tartu Raatuse Kool otsib oma meeskonda eesti keele ja kirjanduse õpetajat (asenduskoht) II ja III kooliastmes (II ka 5 t + III ka 12 t =17 tundi). Tööle asumise aeg: 3.detsember 2018. 

Edukas kandidaat:

- vastab kvalifikatsiooninõuetele,
- on avatud haridusinnovatsioonidele
- teeb meelsasti meeskonnatööd ning on väga hea suhtleja,
- on väga hea pingetaluvusega,
- on leidlik ja oskab kasutada IKT vahendeid,
- oskab võõrkeeli,
- on korrektne töös dokumentidega,
- suudab iseseisvalt otsustada ja vastutada.

Motivatsioonikiri/avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 04 novembriks 2018 aadressile kristi.eelmae@raatuse.tartu.ee. Täpsem informatsioon: 5197 5977.

Eesti keel (emakeel), Kirjandus
Tartu
17.10.2018
04.11.2018
Liia Guthan
liia.guthan@raatuse.tartu.ee