Väikeklassi õpetaja

Avaldaja Liia Guthan
17.10.2018

Tartu Raatuse Kool otsib oma meeskonda väikeklassi õpetajat koormusega 1,0. Töö sisuks on õppetöö läbiviimine väikeklassis, individuaaltunnid, õpi- ja käitumisraskustega õpilaste toetamine, õpilaste erivajadustest tulenevalt õppetöö kohandamine.
Edukas kandidaat:

- vastab kvalifikatsiooninõuetele,
- on avatud haridusinnovatsioonidele
- teeb meelsasti meeskonnatööd ning on väga hea suhtleja,
- on väga hea pingetaluvusega,
- on leidlik ja oskab kasutada IKT vahendeid,
- oskab võõrkeeli,
- on korrektne töös dokumentidega,
- suudab iseseisvalt otsustada ja vastutada.


Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel. Dokumendid esitada hiljemalt 4.11.2018 Motivatsioonikiri/avaldus, haridust tõendavad dokumendid ja CV palun esitada e-posti teel aadressile kristi.eelmae@raatuse.tartu.ee. Täpsem informatsioon: 5197 5977.

Tartu
17.10.2018
04.11.2018
Liia Guthan
liia.guthan@raatuse.tartu.ee