Matemaatika eratunnid põhikooli õpilastele kogemustega pedagoogilt

Avaldaja Matemaatikaõpetaja
14.11.2018

Annan õpiabi 7.-9. klassi õpilastele, kuna õpetan just neid klasse. Töökogemust 11 aastat. Tunde viin läbi enda kodus, pooleteise tunni hind 20 eurot.

Matemaatika
Ülenurme, Tartust 4 km
Matemaatikaõpetaja
ypetaja@gmail.com