Tugiisik, väikeklassi õpetaja või eripedagoog

Avaldaja Madli Leikop
20.11.2018

Töö sisuks on õppetöö läbiviimine väikeklassis, individuaaltunnid, õpi- ja käitumisraskustega õpilaste toetamine, õpilaste erivajadustest tulenevalt õppetöö kohandamine.Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.

Dokumendid esitada hiljemalt 02.12.2018.

Edukas kandidaat:
- vastab kvalifikatsiooninõuetele,
- on avatud haridusinnovatsioonidele,
- teeb meelsasti meeskonnatööd ning on väga hea suhtleja,
- on väga hea pingetaluvusega,
- on leidlik ja oskab kasutada IKT vahendeid,
- oskab vähemalt üht võõrkeelt,
- on korrektne töös dokumentidega,
- suudab iseseisvalt otsustada ja vastutada.

Motiveeritud avaldus ja CV palun esitada e-posti teel aadressile valdek.rohtma@vonnu.edu.ee. Täpsem informatsioon: 5349 6837.
 

Algõpetus, Alusharidus, Erivajaduslik
Võnnu
20.11.2018
20.12.2018
Valdek Rohtma
5349 6837
valdek.rohtma@vonnu.edu.ee