Gümnaasiumiastme õpetajad

Avaldaja KJG Gümnaasium
04.12.2018

1. septembril 2019. a õppetööga alustav riigigümnaasium

KOHTLA-JÄRVE GÜMNAASIUM

otsib oma meeskonda ÕPETAJAID:

- eesti keele ja kirjanduse õpetaja
- eesti keele teise keelena õpetaja
- inglise keele õpetaja
- saksa keele õpetaja
- vene keele ja kirjanduse õpetaja
- vene keel võõrkeelena õpetaja
- prantsuse keele õpetaja
- matemaatikaõpetaja 
- bioloogiaõpetaja
- geograafiaõpetaja
- keemiaõpetaja
- füüsikaõpetaja
- ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
- inimeseõpetuse õpetaja
- muusikaõpetaja
- kunstiõpetaja
- kehalise kasvatuse õpetaja
- haridustehnoloog

Meie õpetaja

 • on innovaatiline ja avatud haridusuuendustele;
 • rakendab oma töös nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtteid;
 • väärtustab õpetaja ametit ja usub iga õpilase edusse;
 • õpib ise ja toetab iga õpilase arengut ning loomingulisust;
 • kujundab õpilastele motiveeriva õpikeskkonna.

Nõuded kvalifikatsioonile (haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määrus nr 30):

 • gümnaasiumi õpetaja kvalifikatsiooninõuded on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja õpetajakutse.
 • gümnaasiumi valikkursuste õpetaja kvalifikatsiooninõue on kõrgharidus.

Dokumendivoorus esitab kandidaat oma kandideerimisavalduses kinnituse kvalifikatsiooninõuete täitmise kohta. Vestlusvooru kutsutud kandidaat esitab koolile täiendavalt haridust tõendavad dokumendid.

Kandideerimise tähtaeg: 31.12.2018
Vestlusvoorud toimuvad jaanuaris-veebruaris 2019. a.

Tööle asumise aeg: 01. august 2019


KUIDAS KANDIDEERIDA:

Täida elektrooniline KANDIDEERIMISAVALDUS (link), avalduses tuleb esitada alljärgnevad dokumendid:

 •   CV
 •   motivatsioonikiri
 •   visioon oma tööst KJG-s
 •   oma portfoolio (saavutused, innovaatilised õppemeetodid jne)

NB! Kandideerimisavalduse täitmiseks on vajalik Gmail´i e-posti aadress.

Tutvu: KJG õpetajate ametikohtade täitmise konkursi kord 

 

Kohtla-Järve
04.12.2018
31.12.2018
Irina Putkonen
5323 1367
direktor@kjg.ee