Muusikaõpetaja

Avaldaja Andy Tilk
04.12.2018

Aravete Keskkool võtab konkursi korras tööle kvalifikatsiooninõuetele vastava muusikaõpetaja (põhikool ning gümnaasium).

Kandidaadilt eeldame:

•Vastavust haridus- ja teadusministri 29.08.2013. a määrusega nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“ kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele.

•Entusiasmi ja elurõõmu.

Tööle asumise aeg: kokkuleppel.

Pakume õppetööks vajalikke vahendeid, soodsat lõunasööki ning abi tööle ja koju transpordi korraldamisel.

Lisainfo telefonilt 3838 940 või 5551 0200.

Konkursil osalemiseks esita hiljemalt 18.01.2019  järgmised dokumendid: motiveeritud avaldus, elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik, kandideerimise eelduseks olevaid asjaolusid tõendavate dokumentide koopiad, sh kõrgharidust tõendava dokumendi koopia, ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad.

Dokumendid edastada aadressile Piibe mnt. 21, 73501 Aravete, Järvamaa või e-mailile andy@aravetekk.ee

Muusika, Muusika ja esituskunstid
Aravete, Järvamaa
04.12.2018
19.01.2019
Andy Tilk
3838940
andy@aravetekk.ee