Eripedagoog

Avaldaja Andy Tilk
04.12.2018

Aravete Keskkool võtab konkursi korras tööle kvalifikatsiooninõuetele vastava eripedagoogi.

Kandidaadilt eeldame:

•Vastavust haridus- ja teadusministri 29.08.2013. a määrusega nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“ kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele.

•Entusiasmi ja elurõõmu.

Tööle asumise aeg: kokkuleppel.

Pakume õppetööks vajalikke vahendeid, soodsat lõunasööki ning abi tööle ja koju transpordi korraldamisel.

Lisainfo telefonilt 3838 940 või 5551 0200.

Konkursil osalemiseks esita hiljemalt 18.01.2019 järgmised dokumendid: motiveeritud avaldus, elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik, kandideerimise eelduseks olevaid asjaolusid tõendavate dokumentide koopiad, sh kõrgharidust tõendava dokumendi koopia, ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad.

Dokumendid edastada aadressile Piibe mnt.21, 73501 Aravete, Järvamaa või e-mailile andy@aravetekk.ee

Erivajaduslik
Aravete, Järvamaa
04.12.2018
19.01.2019
Andy Tilk
3838940
andy@aravetekk.ee