Õppealajuhataja

Avaldaja Karita Rokka
11.12.2018

Tartu Lasteaed Hellik võtab konkursi korras tööle õppealajuhataja (1,0 põhikoht), kes

• vastab kvalifikatsiooninõuetele

• omab pedagoogilise töö kogemust ja on avatud suhtleja

• väärtustab meeskonnatööd ja on suunatud haridusuuendusele

• omab head planeerimis-, korraldamis- ja analüüsioskust ja on otsustus- ning vastutusvõimeline

Pakume

• huvitavat ja vastutusrikas tööd

• võimalust panustada lasteaia arengusse ja edusse

• toetavat meeskonda

• erialast uuenduslikku enesetäiendust

Konkursil osalemiseks esitada motiveeritud avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 31. detsembriks 2018 e-postile karita.rokka@raad.tartu.ee Lisainfo tel 51 44 127

Alusharidus
Tartu
11.12.2018
31.12.2018
Karita Rokka
5144127
karita.rokka@raad.tartu.ee