Loodusainete õpetaja

Avaldaja Ingrid Sukamägi
11.01.2019

Ilmatsalu Põhikool ootab oma kollektiivi aktiivset loodusainete õpetajat. Tööle asumine esimesel võimalusel, võimalikud kokkulepped. Dokumendid, taotlus, CV ning koopiad isikut ja kvalifikatsiooni tõendavatest dokumentidest, tervisetõendist, saata digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 18.01.2019   e-postiga anu.koidam@ilmatsalu.edu.ee.
11.01.2019
11.02.2019
Anu Köidam
5508 7578