Eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Avaldaja Ruth Ahven
12.03.2019

Tartu Veeriku Kool vajab seoses õpilaste arvu suurenemisega uuest õppeaastast eesti keele ja kirjanduse õpetajat (1,0 ametikohta). Töötingimused head; sõbralikud, uuendusmeelsed ja toetavad kolleegid. Avaldus, CV ja haridust tõendavad dokumendid palun saata 25. märtsiks e-kirjaga. Täiendavat infot saab telefonil 746 1752.

Eesti keel (emakeel)
Tartu linn
12.03.2019
12.04.2019
Ruth Ahven
7461752
ruth.ahven@raad.tartu.ee