Ajalooõpetaja

Avaldaja Ruth Ahven
12.03.2019

Tartu Veeriku kool vajab uuest õppeaastast oma uuendusmeelsesse kollektiivi osalise koormusega ( 0,5 ametikohta) ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajat. Järgnevatel aastatel koormus suureneb seoses õpilaste arvu kasvuga. Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palun saata 25. märtsiks e-kirjaga. Täiendavat infot saab telefonil 746 1752.

Ajalugu
Tartu
12.03.2019
12.04.2019
Ruth Ahven
7461752
ruth.ahven@raad.tartu.ee