Logopeed

Avaldaja Reet Allak
14.03.2019

Palupera põhikool võtab tähtajatult tööle logopeedi, kelle ülesandeks on kõneravi vajavate ja arenguliste erivajadustega laste õppe ja arengu toetamine, et soodustada isiksuse eakohast arengut.

Palupera küla, Elva vald, Tartumaa
03.09.2019
Svetlana Variku
58193610
svetlana.variku@palupk.edu.ee