Matemaatika ja keemia

Avaldaja Margo Männi
25.04.2019

Aitan õppida ülemineku- ja lõpueksamiteks,sh matemaatika riigieksamiks. Samuti aitan valmistuda arvestusteks ja tasemetöödeks. Juunis ja augustis aitan õppida suvetöödeks ja järeleksamiteks. Abistan ka kõrgemas matemaatikas.

Keemia, Matemaatika
Tallinn
Margo Männi
+37253504769
margo.manni@mail.ee