Värska Gümnaasium otsib aineõpetajaid ja õppealajuhatajat

Avaldaja Kelly Kittus
14.05.2019

Värska Gümnaasium ootab oma ridadesse järgnevaid õpetajaid:
• kunstiõpetus ja kunstiajalugu - 0,26 ametikohta
• vene keel - 0,75 ametikohta
• käsitöö ja kodundus - 0,3 ametikohta
• majandusõpetus - 0,2 ametikohta (käsunduslepinguga, alates 01.09.2019)
• õppealajuhataja 1,0 ametikohta (tööle asumise aeg: 19.08.2019)

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 12.06.2019 digitaalallkirjastatult e-posti aadressil kool@varskakool.ee

Lisainfo: tel. +372 513 4782

Kodundus, Kunst, Käsitöö, Majandus, Vene keel (võõrkeel)
Setomaa vald, Värska, Võrumaa
14.05.2019
12.06.2019
Liina Palu
+372 513 4782
kool@varskakool.ee