Mikitamäe Kool vajab õpetajaid

Avaldaja Kelly Kittus
14.05.2019

Mikitamäe Kool pakub tööd:
• eesti keele asendusõpetaja - 0,6 ametikohta
• kehaline kasvatus - 0,4 ametikohta
• ajalugu - 0,25 ametikohta
• ühiskonnaõpetus - 0,1 ametikohta
• klassiõpetaja - 0,6 ametikohta
• kunstiõpetus - 0,1 ametikohta
• käsitöö ja kodundus - 0,25 ametikohta
• keemia - 0,08 ametikohta
• füüsika - 0,08 ametikohta
• loodusõpetus - 0,2 ametikohta
• geograafia - 0,2 ametikohta
• bioloogia - 0,2 ametikohta
• inimeseõpetus - 0,08 ametikohta

Töö eripäraks õpetamine liitklassides!

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 12.06.2019 digitaalallkirjastatult e-posti aadressil mikitamae.kool@setomaa.ee

Lisainfo: tel. +372 5332 0687

Ajalugu, Bioloogia, Eesti keel (emakeel), Füüsika, Geograafia, Inimeseõpetus, Keemia, Kodundus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Ühiskonnaõpetus
Setomaa vald, Mikitamäe küla, Võru maakond
14.05.2019
12.06.2019
Karin Sonts
mikitamae.kool@setomaa.ee
+372 5332 0687