Meremäe kool vajab aineõpetajaid

Avaldaja Kelly Kittus
14.05.2019

Meremäe Kool

  • muusikaõpetus – 1,0 ametikohta
  • töö- ja tehnoloogiaõpetus
  • matemaatika
  • ajalugu
  • ühiskonnaõpetus
  • kehaline kasvatus

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 12.06.2019 digitaalallkirjastatult e-posti aadressil meremae.kool@setomaa.ee

Lisainfo: tel. +372 5855 2772

Ajalugu, Kehaline kasvatus, Matemaatika, Muusika, Ühiskonnaõpetus
Setomaa vald, Meremäe küla, Võru maakond
14.05.2019
12.06.2019
Karin Viljus
+372 5855 2772
meremae.kool@setomaa.ee