Huvijuht

Avaldaja Piret Hallik
07.06.2019

 

Vaida Põhikool vajab alates uuest õppeaastast 2019/2020 huvijuhti!

Kool asub looduslikult kaunis kohas. Tallinnale väga lähedal, Ülemiste keskuse juurest 24 km kaugusel. Bussiliiklus Vaida alevikku on hea.  

Kool on saanud tänu viimastel aastatel toimunud juureehitustele ja rekonstrueerimistöödele avarad ning kaasaegsed ruumid, on kaunis ja kodune interjöör.  2017. aastal  sai kool Harjumaa "Turvalise Kooli" tiitli.  Eeldatav õpilaste arv õppeaastal 2019/2020 on 145 õpilast.

Kandideerida saavad huvijuhi ametikohale soovijad, kellel on  pedagoogiline kõrg- või keskeriharidus.

Haridus võib olla omandatud ka kultuuri valdkonnas. Eelistatud on need soovijad, kellel on olemas eelnev töökogemus laste või noortega (eriti koolis).  

Huvijuhilt ootame head  organiseerimisoskust; erinevate huvide analüüsimis- ja suunamisoskust;  avaliku esinemise oskust; kindlasti tuleb kasuks hea näitlemisoskus ning teadmised muusikast.  

Huvijuhi töö sisu on:

  • Erinevate ürituste korraldamine 
  • Traditsioonide ja tavade järgimine
  • Õppetöövälise tööplaani koostamine
  • Huviringide töö koordineerimine
  • Uute ja toredate teemapäevade (vahetundide) pakkumine õpilastele
  • Kooli kodulehele (üritused, fotod) info lisamine
  • Vajadustel ürituste jäädvustamine (foto, video)

Huvijuht teeb tihedat koostööd õpilasesindusega, kaasates õpilasi ürituste korraldamise protsessi.  Huvijuht on juhtkonnaliige.

Kooli kohta täpsem info http://www.vaidakool.ee  

Kandideerimise tähtaeg 27.06.2019. 

Tööle asumise aeg 21.08.2019.

PS Võimalus (lähtudes enda huvidest ja kooli vajadustest) teha huviringi - nt näitering, muusikaring koos näitlemisega jne 

Koolivaheaegadel on tööaeg paindlik. Koolimajas on väike jõusaal, kus võimalus soodushinnaga trenni teha.   

Sooviavaldus, motivatsioonikiri  ja CV saata emaili aadressile piret.hallik@vaidakool.ee.

07.06.2019
27.06.2019
Piret Hallik
55568727
piret.hallik@vaidakool.ee