Matemaatikaõpetaja

Avaldaja Andy Tilk
19.07.2019

Kandidaadilt eeldame:

•Vastavust haridus- ja teadusministri 29.08.2013. a määrusega nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“ kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele.

•Entusiasmi ja elurõõmu.

Soovitavalt

•Eelnevat koolitöö kogemust.

Tööle asumise aeg: september 2019, (võimalik anda tunde 2-3 päeval nädalas).

Võimalus teha lisatööd (tasu) huviringi juhendajana ja/või klassijuhatajana.

Lisainfo telefonilt 3838 940 või 5551 0200.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid: avaldus, elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik, kandideerimise eelduseks olevaid asjaolusid tõendavate dokumentide koopiad, sh kõrgharidust tõendava dokumendi koopia, ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad.

Dokumentide esitamise tähtaeg 19. august 2019. Dokumendid edastada aadressile Piibe mnt.21, 73501 Aravete, Järvamaa või e-mailile andy@aravetekk.ee

Matemaatika
Aravete, Järvamaa
19.07.2019
19.08.2019
Andy Tilk
3838940
andy@aravetekk.ee