Sotsiaalainete õpetaja ja eripedagoog

Avaldaja Kristiina Vaher
05.08.2019

Mäepealse Erakool Tallinnas pakub tööd  sotsiaalainete õpetajale koormusega 0,6 kohta ning eripedagoogile koormusega 0,3 kohta. Normkoormus on 20 kontakttundi nädalas. 

Ajalugu, Inimeseõpetus, Ühiskonnaõpetus
Mustamäe tee 5
05.08.2019
05.09.2019
Eve Kingsepp
5202123
direktor@maepealse.ee