Loodusõpetuse õpetaja

Avaldaja Ruth Ahven
15.08.2019

Tartu Veeriku Kool vajab algavast õppeaastast osalise koormusega loodusõpetuse õpetajat 7. klassile. Avaldus, CV ja haridust tõendavad dokumendid, palun saata e-kirjaga. Täiendav informatsioon tel. 529 2841.

Loodusõpetus
Tartu linn
15.08.2019
15.09.2019
Ruth Ahven
5292841
ruth.ahven@raad.tartu.ee