Kehalise kasvatuse õpetaja

Avaldaja Kadi Kesa
27.08.2019

Tabivere Põhikool pakub tööd alates 2019/2020 õppeaastast kehalise kasvatuse õpetajale, põhikoht, 1,0.

Kehalise kasvatuse tunnid 1.-3. klass, 4.-9. klass tüdrukud, 1,0 ametikoht. 

Haridust tõendavate dokumentide failid saata 2. septembriks 2019 piret.siivelt@tabivere.edu.ee

Info tel 5248574.

 

Kehaline kasvatus
27.08.2019
02.09.2019
Kadi Kesa
5248574