Sotsiaalainete õpetaja

Avaldaja Miia
10.10.2019

Saku Gümnaasium pakub alates jaanuarist 2020. tööd täiskoormusega

sotsiaalainete õpetajale.

Avaldus ja CV palun saata 31. novembriks 2019 kool@saku.edu.ee.

Ajalugu, Inimeseõpetus, Ühiskonnaõpetus
Saku
10.10.2019
30.11.2019
Miia Siidra
6718000
kool@saku.edu.ee