Eesti keele ja kirjanduse õpetaja, inglise keele õpetaja, abiõpetaja

Avaldaja Liia Guthan
19.11.2019

Tartu Raatuse Kool otsib oma meeskonda järgmiseid õpetajaid:

- eesti keele ja kirjanduse õpetaja 15 tundi
- inglise keele õpetaja 15 tundi
- abiõpetaja 1,0
 
Edukas kandidaat:
   - vastab kvalifikatsiooninõuetele,
   - on avatud haridusinnovatsioonidele
   - teeb meelsasti meeskonnatööd ning on väga hea suhtleja,
   - on väga hea pingetaluvusega,
   - on leidlik ja oskab kasutada IKT vahendeid,
   - oskab võõrkeeli,
   - on korrektne töös dokumentidega,
   - suudab iseseisvalt otsustada ja vastutada.
 
  Dokumendid esitada hiljemat 27.11.2019
  Tööleasumise aeg: Võimalikult kiiresti

  Motivatsioonikiri/avaldus, haridust tõendavad dokumendid ja CV palun esitada e-posti teel   
  aadressile toomas.kink@raad.tartu.ee
.      
  Täpsem informatsioon: 5064 297
19.11.2019
27.11.2019
Liia Guthan
liia.guthan@raatuse.tartu.ee