Eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Avaldaja Liia Guthan
04.12.2019

Tartu Raatuse Kool otsib oma meeskonda osakoormusega (asenduskoht) eesti keele ja kirjanduse õpetajat.

Edukas kandidaat:
   - vastab kvalifikatsiooninõuetele,
   - on avatud haridusinnovatsioonidele
   - teeb meelsasti meeskonnatööd ning on väga hea suhtleja,
   - on väga hea pingetaluvusega,
   - on leidlik ja oskab kasutada IKT vahendeid,
   - oskab võõrkeeli,
   - on korrektne töös dokumentidega,
   - suudab iseseisvalt otsustada ja vastutada.
 
  Dokumendid esitada hiljemat 27.12.2019
  Tööleasumise aeg: 06.01.2020

  Motivatsioonikiri/avaldus, haridust tõendavad dokumendid ja CV palun esitada e-posti teel   
  aadressile toomas.kink@raad.tartu.ee
.      
  Täpsem informatsioon: 5064 297
Eesti keel (emakeel)
Tartu
04.12.2019
27.12.2019
Liia Guthan
7461 721