Matemaatikaõpetaja (II kooliaste)

Avaldaja Küllike Pedaste
06.12.2019

Tartu Kivilinna Kool võtab tööle  II kooliastme matemaatikaõpetaja.  

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata hiljemalt

19. detsembriks 2019 e-posti aadressile karin.lukk@kivilinn.tartu.ee või Kaunase pst 71, Tartu 50706.

Matemaatika
Tartu
06.12.2019
19.12.2019
Karin Lukk
5305 0095
karin.lukk@kivilinn.tartu.ee